شریف مدیا (خدمات رسانه ای شریف)
به سایت خدمات رسانه ای شریف (شریف مدیا) خوش امدید

                                                                                      نمونه کار مستند

                                                                                      نمونه کار طراحی

طراحی پوستر برای همایش
طراحی جلد کتاب
طراحی سربرگ
طزاحی کارت ویزیت
طراحی ارم فیلم مستند
طراحی لوگو و آرم
طراحی لوگو و آرم
طراحی مدرک پایان دوره
طراحی جلدکتاب
طراحی برشور و مجله
طراحی لوگو و آرم
طراحی پاکت نامه
طراحی جلدکتاب
طراحی کارت ویزیت

گواهی پایان دوره

طراحی برندینگ سازمانی